Jak se zapojit

  • ·Úspěšně se nám rozběhlo vyučování náboženství a také Dětská mše sv. ve čtvrtek v kostele sv. Jakuba v 18.00 hod. - Prosíme ty, kteří mají doma zbytečné barvičky, pastelky, akvarely, štětce, barevné nebo bílé papíry, aby je donesli buď na faru v Jaroměři nebo na mši sv. příští neděli.
  • Prosíme o dobrovolníka, nebo dobrovolnici pro pomoc s internetovými stránkami farnosti.
  • Od března bychom rádi využili prostory josefovské fary na bydlení, jako pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny. Hledáme dobrovoľníka, který by byl ochoten být k dispozi pro jejich konkrétní potřeby.