Spolupracovníci v našich farnostech - 2023

Kostelníci:

 • Jaroměř - kostel sv. Mikuláše a kaple na děkanství: Marie Novotná
 • Jaroměř - kostel sv. Jakuba: Josef Wencl
 • Josefov: Jana Černá, pani Poláková a Michaela Forstová
 • Kaple v Josefově na faře: Martina Pilařová
 • Jásenná: manželé Terezie a Jaroslav Kašpaříkoví
 • Velichovky: pani Šubrtová
 • Kostel v Semonicích: Tomáš Kubálek
 • Kostel v Heřmanicích: pani Novotná
 • Kostel v Zaloňově: pani Kotrčová

Varhaníci:

 • Jaroměř, Velichovky a Semonice: Ján Kočí
 • Josefov: Vlastimil Kovář
 • Jasenná: Zuzana Zlámaliková

Stavební technici: Jan Slavík a Pavel Šimek.

Manažeři pro praktickou péči kostelu a farních objektu:

 • Jaroměř: Josef Wencl a Pavel Brouk
 • Josefov: Jan Víšek

Péče o pořádek a květinovou výzdobu v kostelech:

 • Jaroměř:
 • Kostel sv. Mikuláše: Marie Novotná, Regina Klimešová, Marie Nováková, Zdena Brouková, Daniela Škopová, Iveta Pavlistová a Daniela Baráková.
 • Kostel sv. Jakuba: manželé Wenclovi.
 • Josefov: Libuše Brychová, Miroslava Ješátková a Blažena Voborníková.
 • Jásenná: manželé Teresie a Jaroslav Kašpaříkovi.
 • V ostatních kostelích se o pořádek a květinovou výzdobu starají kostelníci buď sami, anebo v spolupráci s dalšími farníky.

Team pro liturgickou obnovu: Ján Kočí, Vlastimil Kovář, Zuzana Zlámalíková, Jana Přibylova, manžele Martina a Jiří Pilařovi, manžele Michaela a Vojtech Kašparovi.

Team pro pastorační péči o děti: Michaela Kašparová, Jana Tichá, Bára Tichá, Paulína Tichá a Jiří Pilař ml.

Akolyté a rozdavatele sv. přijímaní: Marie Novotná, Pavel Víšek, Ivo Tichý, Kamil Pečenka, Marek Werner, Terezie Kašpaříková, Jana Černá a pán Těšina.

Nakolik v čase mého přebratí farností nefungovali ani ekonomická ani pastorační rady, prozatím na jejich ustanovení pracuji s tím, že lidi ve farnostech poznávám. V každém případe: Ekonomickú radu jsem jmenoval od 1. 2. 2023. 

Pastorační radu někdy v čase kolem Velké noci. Zatím se obracím na farníky s prosbou, aby se mě přihlásili, kteří by měli zájem vytvořit komisi, která by volby do pastorační rady zorganizovala. Děkuji. 

Děkuji všem vám za vaši spolupráci: P. Leopold Slaninka SJ, Administrátor farností