Manželství

Manželství

Svátost manželství je svazkem muže a ženy, kteří mezi sebou vytváření nejvnitřnější láskyplné společenství zaměřené na vzájemný prospěch manželů a plození a výchovu dětí. Tuto svátost si udělují manželé navzájem, vyjadřují manželský slib a tím vytvářejí smlouvu, která je dobrovolná.

Manželství muže a ženy je veliká a krásná věc, která má náležitou vážnost. Pro vznik manželství před Církví, je třeba zařídit poměrně velké množství dokumentů a připravit se i osobnostně. Duchovní nebo asistující manželský pár se se snoubenci setká během alespoň osmi sezení. Pro poklidný průběh příprav nás proto kontaktujte alespoň půl roku předem.

Církevní manželství vzniká dobrovolným souhlasem svobodného muže a svobodné ženy, z nichž alespoň jeden musí být pokřtěný.

Muž a žena si vyměňují manželský souhlas v přítomnosti dvou svědků a služebníka Církve, který souhlas novomanželů přijímá a uděluje požehnání jim požehnání.

Manželství vytváří výlučný, nerozlučný a doživotní svazek muže a ženy.

Dnes je zákonem umožněno uzavřít sňatek v kostele bez předchozího sezdání na úřadě.

Svatbu vyřídíte po domluvě s duchovním, který vám také vysvětlí další podrobnosti.

Co budete potřebovat k uzavření manželství?

  • potvrzení o křtu (ne starší než půl roku před svatbou)

  • tiskopisy a potvrzení z matriky místa oddavek (ne starší než 3 měsíce před svatbou)

  • pokud žádný ze snoubenců (u smíšeného manželství pokřtěná strana) nemá bydliště ve farnosti oddavek, tak souhlas faráře z místa bydliště jednoho z nich

  • ovdovělí úmrtní list manžela/manželky,

  • rozvedení Rozhodnutí soudu o rozvodu

  • občansky oddaní Oddací list

  • ostatní dle domluvy

V případě, že římskokatolík uzavře manželství bez požehnání církve, je tento sňatek církevně neplatný (nemůže přistupovat ke svátostem). Pokud se rozvede, může uzavřít nové manželství církevně. Má ale také možnost své současné manželství konvalidovat - církevně zplatnit.

Pokud již manželé spolu žijí v občanském sňatku delší čas a jeden z nich touží po církevním sňatku, ale druhý odmítá, může toužící strana požádat o sanaci - zplatnění (u faráře). Podmínkou je, že odmítající manžel(ka) chce v manželském svazku setrvat doživotně. Vic informací na: https://www.liturgie.cz/temata/svatost-manzelstvi