Biřmování

Biřmování

Proč se máme nechat biřmovat?

Na tuto otázku by se dalo odpovědět protiotázkou: "K čemu být dospělý?" Biřmování je pro křesťana síla, která mu pomáhá k dospělosti ve víře.  Přijetí této svátosti je velkorysý dar Ducha svatého, který Církev rozděluje těm, kteří touží po růstu svého života ve víře.

Jako všechny svátosti Církve i tato vyžaduje určité rozumové a bytostné pochopení od toho, kdo ji přijímá. Proto přijetí svátosti biřmování předchází příprava, která trvá většinou více než půl roku. Ve chvíli, kdy je člověk připraven k přijetí svátosti biřmování, účastní se obřadu, při němž mu biskup pomaže čelo a tímto aktem dostane věřící navždy mimořádný dar Ducha svatého, který v něm rozvíjí dospělý život víry.

Svátost biřmování se uděluje jen jednou za život, kolem věku, kdy člověk dosáhne schopnosti sám se zodpovědně rozhodovat (od 14 let, horní věková hranice neomezena) - žadatel musí být pokřtěný.

Svátost biřmování se uděluje zpravidla hned několika lidem, kteří se připravují společně;  V naší farnosti bývá příprava zhruba jednou za tři roky. Máte-li o svátost biřmování zájem, kontaktujte naši farní kancelář.

Víc informací o svátostí biřmování najdete zde: https://www.liturgie.cz/temata/birmovani