Společenství


Od 9. 10. 2022 se na Děkanství v Jaroměři začalo scházet 6 manželských páru v rámci první fáze duchovní formace v duchu ignaciánské formace, která je zároveň 9týdenní duchovní přípravou k Vánocům. Čti více

Komunita Taize

03.11.2022

Scházíme se v napojení na Taize již 10 let. Měsíčně, střídavě v josefovské katolické farnosti, semonické evangelické, královédvorské evangelické a katolícke farnosti. Společně zpíváme, modlíme se a čteme z Písma. Po modlitbě následuje pohoštění u organizátorů a přátelský rozhovor. K modlitbě je srdečně zván každý, kdo má zájem a touhu po zastavení...

Jsme společenství chlapů, které trvá už přes deset let. Cílem tohoto společenství je, abychom mluvili otevřeně o svých pocitech, pracovali na sobě a stali se pravými muži, abychom byli dobrými otci a rovnocennými partnery svým manželkám.