Pastorační rada farností

Úkolem pastorační rady farnosti (PRF) je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při jejich realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalosti situace farnosti se podílet na vytváření pastoračního programu.

Členové pastorační rady pro období květen 2023 - 2025

o Kostel sv. Mikuláše: Ján Kočí a Pavel Brouk,

o Kostel Nanebevstoupení Páně v Josefově: Janka Tichá a Tomáš Cicák,

o Kostel sv. Jiří v Jasenné: Tereska Kašpaříková

o Kostel Proměnění Páně ve Velichovkách: Marek Verner

o Kostel sv. Magdalény v Semonicích: Tomáš Kubálek