Křest

Křest

Ke křtu rodiče obvykle nosí malé děti již brzy po narození. Také dospělý člověk se může nechat pokřtít - více o křtu dospělých naleznete níže.

Křest malých dětí

  • V případě zájmu o křest dítěte kontaktujte naši farní kancelář ideálně alespoň dva až tři měsíce před plánovaným křtem.

  • Pokud chcete, aby vaše dítě bylo pokřtěno, je třeba, abyste absolvovali několik setkání s knězem. Pokud je jeden z rodičů nevěřící, nemusí se přípravy zúčastňovat, ale jsme rádi, když přijde.

  • Příprava začíná společným vyplněním křestního zápisu. K tomu je třeba přinést Rodný list dítěte a Křestní list kmotru dítěte. Také je třeba znát osobní údaje o kmotrech dítěte (adresu a povolání).

  • Pokud žadatelé spadají do jiné farnosti, žádáme je, aby se obrátili s prosbou o křest na svého faráře.

  • K samotnému obřadu bude vaše dítě potřebovat křestní roušku a svíčku.

Dítě může být pokřtěno, i když rodiče nejsou sezdaní, uzavřeli sňatek jen na úřadě, jsou rozvedení nebo znovu oddaní; může být pokřtěno i dítě svobodné matky. Nechceme, aby vnější nepřízní nebylo dítě diskriminováno. Řídíme se Ježíšovými slovy: "Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim." (Mk 10,14)

Kmotr křtu

Křtěná osoba musí mít alespoň jednoho kmotra. Křestní kmotrové mají být přesvědčení křesťané, sami již pokřtění. K volbě kmotra tedy nestačí měřítko pouhých příbuzenských či přátelských vztahů. Kmotrové jsou spolu s rodiči povoláni k tomu, aby podporovali víru pokřtěného po celý jeho nový život svým příkladem a radou.

Člověk, který není pokřtěn, může být pouze svědkem křtu, nikoli kmotrem. Proto k takové osobě musí být přidán ještě jeden pokřtěný křesťan, který bude plnit funkci řádného kmotra.

Křest dospělého

Křtu dospělého předchází příprava - tzv. katechumenát. Katechumenát trvá minimálně rok. Během této doby si má připravovaný ujasňovat svůj záměr, a za pomocí výkladů víry a vyučování se více obeznámit s tím, co je křest, kdo je Bůh, co je Církev atd.

Pokud toužíte přijmout křest a už nejste malé dítě, zkontaktujte nás. Rádi vám vyjdeme vstříc. Více informací o křtu dospělého naleznete zde. (https://www.liturgie.cz/temata/krest/mam-zajem-o-svatost-krtu)