Komunita Taize

03.11.2022

Scházíme se v napojení na Taize již 10 let. Měsíčně, střídavě v josefovské katolické farnosti, semonické evangelické, královédvorské evangelické a katolícke farnosti. Společně zpíváme, modlíme se a čteme z Písma. Po modlitbě následuje pohoštění u organizátorů a přátelský rozhovor. K modlitbě je srdečně zván každý, kdo má zájem a touhu po zastavení a ztišení, po setkání s Bohem v srdci. (Fotka je z prostoru setkávaní se, v kamenné stodole manželu Pillařových v Novém plese u Josefova). 

Vesnička Taize leží ve Francii. Zakladatelem komunity byl evangelický bratr Roger. Je to ekunemické společenství. Komunitu tvoří bratři z celého světa. Není podporována sponzorskými dary a žijí z toho co vyrobí a prodají. Denně se konají tři Bohoslužby ráno v poledne a večer. Ráno každý den je také katolická mše. Představený je bratr Alois.