Formace v duchu ignaciánské spirituality

Od 9. 10. 2022 se na Děkanství v Jaroměři začalo scházet 6 manželských páru v rámci první fáze duchovní formace v duchu ignaciánské formace, která je zároveň 9týdenní duchovní přípravou k Vánocům. Duchovní formace probíhá v malém společenství, které se schází na společnou modlitbu a sdílení jednou týdně, přičemž každý člen se zavazuje věnovat rozjímavé modlitbě spojené s četbou Svatého Písma, každý den 20 minut. Celá formace trvá 3 roky a její cílem je otevřít se Bohu takovým způsobem, aby se z věřícího člověka stal skutečný apoštol Ježíše Krista a aktivní člen církevního společenství. 

Po absolvování prvních 9 týdnú, se společenství rozdelilo a jeho členové se stali anímátořmi dalších 3 manželských společenství, kde se od pustu pustu 2023 formuje 40 lidí v rámci 3 - leté duchovní formace v ignaciánské spiritualite.