Kostel Nanebevstoupení Páně

Josefov


Kostel Nanebevstoupení Páně je dominantou Masarykova náměstí v Josefově.

Původně byl vojenským posádkovým kostelem. Postaven byl v empírovém slohu v letech 1805-1810.

Projekt byl prakticky beze změn použit i v současně budovaném kostele Vzkříšení Páně v sesterské pevnosti Terezín. Vysvěcen byl 8. září 1811.

Nad portálem v průčelí kostela jsou na počest císaře Františka II. písmena F II MDCCCV.

Je chráněn jako kulturní památka České republiky. 

Empírová stavba z let 1805-1811 je jednolodní, na západě mírně přechází v apsidu, s hra-nolovou věží na východní straně o výšce 54 metrů, která je viditelná z dalekého okolí a je tak význačným orientačním bodem. Po obvodu lodi a presbytáře jsou čtyři postranní oltáře. Kněžiště je ve tvaru půlkruhovité apsidy dlouhé 7,5 m a široké 14 m. V sakristii je cenný obraz Večeře Páně od G. Hellera z roku 1747 ze zrušeného románského kostela svatého Jiljí v Plesu. 

Dominantou kostela je hlavní oltář, který počátkem 20. století nahradil původní empírový. Na stěně nad oltářem visí olejomalba na plátně Nanebevstoupení Páně. Po stranách hlavního oltáře jsou nadživotní polychromované sochy, vlevo Panna Marie Fatimská a vpra-vo Božské Srdce Ježíše Krista. Tyto sochy byly pořízeny v letech 1949-1952. Vpravo nad křtitelnicí je do zdi zapuštěna busta maršálka Mořice Lacyho.

Počátkem roku 1805 císař František II. dal svolení ke stavbě velkého chrámu.
Dne 22. dubna 1805 byl slavnostně položen základní kámen kostela. 
Základní kámen obsahuje poklad 20 mincí, z nichž 3 zlaté, 11 stříbrných a 6 měděných.
Z toho jsou 2 mince pamětní, ostatních 18 běžných. Nejstarší je křemnický dukát z roku 1758 a křížový zlatník z roku 1759. Ostatní mince jsou z konce 18. století a počátku
19. století.