Advetní hudba - Benešovské a Staročeské roráty

24.11.2022

V sobotu 26. 11. 2022, v 18.00 hod sa v kostele sv. Markéty uskuteční Benešovské nedeľní roráty. A také v kostele sv. Mikuláše na 1. a 3. adventní nedeli při mši svaté v 8.30 hod.

Staročeské roráty budou zpívané v kostele sv. Mikuláše v Jaroměři na 2. a 4. adventní nedeli, také při mši svaté v 8.30 hod.