Bohoslužby během vánočních svátku 2023

23.12.2023

Pořad bohoslužeb během vánočních svátku 2023

Neděle - 24. 12. 2023

8. 30 hod – mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Jaroměři

10.30 hod - mše svatá v kostele Nanebevstoupení Pána v Josefově

16.00 hod – vánoční vigilní mše svatá v kostele sv. Jiří v Jásenné

22.00 hod – vánoční vigilní mše svatá v kostele Nanebevstoupení Pána

v Josefově

24.00 hod – půlnoční vánoční vigilní mše svatá v kostele sv. Mikuláše

v Jaroměři

25. 12. 2023 – Slavnost narození Páně

8. 30 hod - mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Jaroměři

10.30 hod - mše svatá v kostele Nanebevstoupení Pána v Josefově

26. 12. 2023 – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

9. 00 hod - mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Jaroměři