Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby

20.12.2022

Zveme vás na "pulnoční" mši svatou, 24. 12. 2022 v kostele Nanebevstoupení v Pána v Josefove, ve 22.00 hod, která bude slavená v rámci České mše vánoční Jana Jakuba Ryby "Hej, mistře".