Farní ohlášky 1. 1. 2023

31.12.2022

Farní ohlášky - Nový rok - 1. 1. 2023

Liturgický kalendář:

Pátek - 6. 1. - Slavnost Zjevení Páně

  • Všechny mše svaté v příštím týdnu jsou opět dle pravidelného pořadu bohoslužeb.
  • V pátek na Slavnost Zjevení Páne bude mše sv. v kostele sv. Mikuláše v 17.00 hod, na kterou osobitě zvu všechny spolupracovníky obou našich farností, za které bude tahle mše také obětována. Po ní zvu spolupracovníky na Děkanství na "Guláš party".
  • V sobotu 7. 1. 2023 v 17.00 hod v kostele sv. Jakuba uskuteční koncert dětí při příležitosti Tří králové sbírky.
  • V neděli, 8. 1. je slavnost Křtu Páně, kdy končí vánoční období
  • Zpovídat, až do konce vánočního období, budu jen na osobní požádaní.¨
  • Za spolupráci děkuje:                                                                               Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

slaninka.leopold@dihk.cz

www.farnosti-jaromer-josefov.cz