Farní ohlášky 10. 12. 2023

08.12.2023

Farní ohlášky – 2. adventní neděle – 10. 12. 2023

Liturgický kalendář:

Středa – 13. 12. – Památka sv. Lucie, panny a mučednice

Čtvrtek – 14. 12. – Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele Církve

  • Až do Vánoc, budou mše svaté ve středu pokračovat v kapli na faře v Josefově v 17.30 hod.
  • Dnes je sbírka na Kněžský seminář a formace bohoslovců.
  • V pátek 15. 12. bude v kostele sv. Mikuláše a na Děkanství adventní Večer smíření, se začátkem v 17.00 hod, s příležitostí udělat si dobrou předvánoční zpověď. Kromě mne, bude zpovídat také otec Augustín Slaninka. Bude také příležitost požádat o přímluvnou modlitbu. Večer smíření vyvrcholí s Agapé, proto prosím, aby každý účastník přinesl sebou nějaké malé občerstvení (chlebíčky, koláče, láhev vína apod.).
  • Od ledna 2024 začneme v našich farnostech dvouletou přípravou k svátosti biřmování. Prosím zájemce od 9. třídy základních škol a starších, aby se přihlásili u pátra Leopolda Slaninky, osobně.

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

lslaninka@gmail.com

www.farnosti-jaromer -josefov.cz