Farní ohlášky 11. 2. 2024

09.02.2024

Farní ohlášky – 6. neděle v mezidobí – 11. 2. 2024

Liturgický kalendář:

14. 2. – Středa – Popeleční středa, kající den

  • Chtěl bych vám všem upřímně poděkovat za vstřícnost ohledně mincí v rámci sbírek.
  • Děkuji také těm věřícím, kteří mi poradili, jak je možné pronajmout polnosti našich farností.
  • Příští středa, 14. 2. bude kajícní den: Popeleční středa. Mše svatá s podáváním také popelce bude v kostele sv. Mikuláše v Jaroměři v 17.00 hod. Mše svaté v Josefově v tuto středu nebude.
  • Příští neděli bude sbírka na opravu fasády kostela a Děkanství v Jaroměři a výměnu oken na faře v Josefově. Normálně tato sbírka bývá poslední neděli v měsíci, ale teď bude výjimečně příští neděli, nakolik poslední neděli v měsíci bude biskupská sbírka: Svatopeterský haléř.
  • Příští neděli, na první postní neděli, 18. 2. bude v kostele v Josefově slavnostní vernisáž doma-vytvořených křížových cest, se začátkem v 9.30 hod, na kterou jste všichni pozvání.

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

lslaninka@gmail.com

www.farnosti-jaromer -josefov.cz