Farní ohlášky 11. 6. 2023

10.06.2023

Farní ohlášky – 10. neděle v mezidobí – 11. 6. 2023

Liturgicky kalendář:

Pátek – 16. 6. – Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova

  • Rád bych poděkoval pánu Josefovi Wenclovi za zhotovení zařízení na odchyt dešťové vody ve farské zahradě.
  • Dnes je sbírka na rekonstrukci osvětlení v kostele sv. Mikuláše v Jaroměři.
  • Příští neděli bude sbírka na Charitu.
  • V úterý na Děkanství se uskutečnilo první setkání týmu odborníku našich farností, aby započali proces příprav na vymalovaní kostela sv. Mikuláše. První krok bude, aby odborníci z Památkového ústavu udělali průzkum maleb v kostele, na základě kterého se potom uskuteční návrh samotné malby kostela. Další krok bude hledání finančního zabezpečení pro toto dílo. Poslední krát byl kostel sv. Mikuláše vymalován před více než 100 roky, v roku 1909.
  • Ve čtvrtek mše svatá nebude a v pátek mě v kostele sv. Mikuláše v 18.00 hod zastoupí p. Augustín Slaninka CM.
  • V sobotu 17. 6. se uskuteční "Vikariátní plavba". Akce je určena pro mladé lidi od 13 let výše. Bude se splouvat řeka Úpa na vypůjčených kánoích a raftech. Sraz bude v 9:15 v České Skalici. Podrobnější informace včetně přihlášek získáte na vikariatnachod.webnode.cz, nebo u Michala Matysky (tel.: 776 132 288).
  • Příští neděli, během mše svaté v 10.30 v kostele Nanebevstoupení Páně v Josefove, bude pokřtěn a přijatý do našeho církevního společenství, náš malý brat Čeňek, syn Petry a Václava Voborníkovi.
  • Ivana Krajčíková z Dvora Králové, od 1. 7. hledá zaměstnání. Kdo by o něčem věděl, ať ji kontaktuje přímo, nebo přes mne.
  • Už příští neděli se uskuteční Farní den našich farností, 18. 6. v 14.00 hod na stadionu v Jezbinách.

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

slaninka.leopold@dihk.cz

www.farnosti-jaromer -josefov.cz