Farní ohlášky 12. 11. 2023

10.11.2023

Farní ohlášky – 32. neděle v mezidobí – 12. 11. 2023

Liturgický kalendář:

Pátek - 17. 11. – Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

  • V pondělí 13. listopadu o 17 hodin bude mše svatá v kostele v Josefově, při příležitosti 30. výročí úmrtí Mons. Antonína Sýkory. Hlavním celebrantem bude P. Ladislav Hojný a koncelebrantem P. Miloslav Paclík.
  • Příští pátek je státní svátek, proto náboženství dětí nebude.
  • Příští neděli bude sbírka na podporu katolíckych médií.
  • Prosím rodiče dětí, kteří chtějí přistoupit v tomhle školním roce k 1. sv. přijímaní, aby děti přišli nahlásit po mších svatých do sakristie kostela. Dnes je poslední možnost.

------------------

  • Ve středu, jako aj během celého listopadu, budou mše svaté ve středu v kapli v Josefově v 17.30 hod.
  • Ve čtvrtek, jako aj během celého listopadu, budou mše svaté ve čtvrtek v kostele sv. Jakuba v 17.00 hod.

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

lslaninka@gmail.com

www.farnosti-jaromer -josefov.cz