Farní ohlášky 13. 8. 2023

11.08.2023

Farní ohlášky – 19. neděle v mezidobí – 13. 8. 2023

Liturgicky kalendář:

Úterý – 15. 8. – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

  • V čase od 15. – 25. srpna, budou mše svaté jenom ve středu v 18.00 hod v kapli na děkanství a pátek v 18.00 hod v kostele sv. Mikuláše v Jaroměři. V sobotu a v neděli budou mše svaté beze změny. Zastupovat mně bude vdp. Michal Podzimek, soudní vikář litoměřické diecéze, který působí, kromě jiného také jako profesor filosofie v Liberci.
  • Loutkové divadlo Maminy, pod vedením manželu Brokových, zve na Večery při svíčkách v kostele sv. Jakuba v Jaroměři. První představení bude v pátek 25. srpna v 19.00 hod.
  • V neděli, 27. srpna během mše svaté v 10.30 hod v kostele Nanebevstoupení Páně v Josefově, pokřtíme a přijmeme do církevního společenství miminko Rozálii, dcerku Michaely a Vojtěcha Kašparových.
  • Po odchodě uprchlíku z Ukrajiny, hledáme nové nájemce do bytu bývalé fary v Josefově, který po renovaci 3 + 1. Zájemci se mohou hlásit buď u mne osobně, nebo o pana Jana Kočího, anebo u pana Libora Marela, kteří poskytnou víc informací.
  • V kostele sv. Mikuláše instalované nové ozvučení pro lidi, kteří mají těžkosti se sluchem. Až 8 lidí muže paralelně využít tuto pomoc prostřednictvím speciálních sluchátek, které jsou umístěny v první a čtvrté radě na obou stranách kostela.

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

slaninka.leopold@dihk.cz

www.farnosti-jaromer -josefov.cz