Farní ohlášky 16. 4. 2023

13.04.2023

Farní ohlášky – Neděle Božího milosrdenství – 16. 4. 2023

  • Připravujeme volbu do Pastorační rady našich farností. Komise která tuto volbu bude připravovat je složena z těchto lidí našich farností: za kostel sv. Mikuláše v Jaroměři, paní Júlia Nemečková, za kostel v Josefově pan Ivo Tichý, za kostel v Jásenné, pani Tereska Kašpaříková, za kostel ve Velichovkách pán Marek Verner a za kostel v Semonicích pan Tomáš Kubálek. – Prosím všechny věřící, aby zapsali do formuláře na stolečku na konci kostela, toho, koho chtějí, aby je zastupoval jako kandidát do pastorační rady. Na konci měsíce, členové komise zjistí, zdali daný kandidát skutečně aj chce být kandidátem, a v dalším kroku zorganizují samotné volby. Pastorační rada bude zastoupená 2 volenýma členmi z kostela sv. Mikuláše, 2 z kostela v Josefově a po jedním z kostelu v Jásenné, ve Velichovkách a v Semonicích. t.j. spolu 7 členu. O stejný počet členu mužů potom doplnit pastorační radu dalšími jmenovanými členi.

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

slaninka.leopold@dihk.cz

www.farnosti-jaromer -josefov.cz