Farní ohlášky 16. 7. 2023

14.07.2023

Farní ohlášky – 15. neděle v mezidobí – 16. 7. 2023

Liturgicky kalendář:

Sobota – 22. 7. – Svátek sv. Marie Magdalény

  • Od 27. 7. 2023 se na Děkanství v Jaroměři uskuteční letní kurz pro prohloubení víry s názvem: Jak pustit Boha do svého života? Je určen především pro rodiče a křestní rodiče, kteří chtějí pokřtít své dítě, které ještě jen čekají, nebo plánují. A také pro ty, kteří chtějí víc prožít uzdravující Boží moc lásky, radosti a pokoje. Kurz bude trvat 9 týdnů, každý čtvrtek v 19.00 hod v rámci malého společenství a je předem potřebné se osobně přihlásit. Víc info na plakátku.
  • Po odchodě uprchlíku z Ukrajiny, hledáme nové nájemce do bytu bývalé fary v Josefově, který po renovaci 3 + 1. Zájemci se mohou hlásit buď u mne osobně, nebo o pana Jana Kočího, anebo u pana Libora Marela, kteří poskytnou víc informací.
  • Příští týden nebudou mše svaté ve středu a ve čtvrtek. V pátek bude bohoslužba slova v kostele sv. Mikuláše v 18.00 hod.
  • Tento týden bylo v kostele sv. Mikuláša instalované nové ozvučení pro lidi, kteří mají těžkosti se sluchem. Až 8 lidí muže paralelně využít tuto pomoc prostřednictvím speciálních sluchátek, které jsou umístěny v první a čtvrté radě na obou stranách kostela.
  • V kostele sv. Mikuláše se také začali práce na rekonstrukci osvětlení, které by se měli završit do konce 15. Září. Do té doby prosím o trpělivost, když bude v kostele míň umělého světla.

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

slaninka.leopold@dihk.cz

www.farnosti-jaromer -josefov.cz