Farní ohlášky 17. 12. 2023

16.12.2023

Farní ohlášky – 3. adventní neděle – 17. 12. 2023

  • Děkuji manželům Vernerovým z Velichovek za zorganizovaní pátečního Večera smíření.
  • Od ledna 2024 začneme v našich farnostech dvouletou přípravou k svátosti biřmování. Prosím zájemce od 9. třídy základních škol a starších, aby se přihlásili u mě osobně.
  • Od ledna 2024 otvírame také další, zimní kurz 9 - týdenní duchovní formace, v rámci malého společenství, v spolupráci s manželmi Romanou a Josefem Voborníkovými. Záujemci se mužou hlásit buď u mě nebo u manželu Vobornikovy.

--------------------------------------

  • Až do Vánoc, budou mše svaté ve středu pokračovat v kapli na faře v Josefově v 17.30 hod.

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

lslaninka@gmail.com

www.farnosti-jaromer -josefov.cz