Farní ohlášky 17. 9. 2023

16.09.2023

Farní ohlášky – 24. neděle v mezidobí – 17. 9. 2023

Liturgicky kalendář:

Čtvrtek – 21. 9. – Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

  • Děkuji všem, kteří se zúčastnili podzimního úklidu kostela sv. Mikuláše v Jaroměři, a také kostela v Josefově.
  • V úterý, 19. 9. 2023 nebude mše svaté na Děkanství. Budu na konferenci církevních soudců ve Vranově u Brna.
  • Od čtvrtka 21. 9. 2023 začínají rodinné mše svaté v kostele sv. Jakuba v 18.00 hod., a před mši svatou budou bývat jako loni setkání maminek s malýma dětmi na Děkanství v 16.30 hod pod vedením Mišky Kašparové.
  • Od 22. 9. začínáme vyučování náboženství pro děti základné školy, které bude každý pátek v 15.00 hod na Děkanství, pro první i druhý stupeň. Zapsat vaše děti můžete do formuláře na konci kostela. Dnes je k tomu poslední možnost. - Kdyby někomu nevyhoval tento termín, prosím, ať kontaktujte přímo naše katechetky: paní Janku Tichú a paní Hanku Tišinovú. – Děti, které půjdou na konci školního roka na 1. sv. přijímaní, je potřebné aby navštěvovali po celý rok vyučovaní náboženství.
  • Dnes je sbírka na diecézní církevní školství.
  • Příští sobotu, 23. 9. bude v kostele v Josefově vzpomínková mše svatá v 15.00 hod, které bude předsedat otec Peter Boháč, za účasti otce Hubálka. V Jásenné v ten večer mše sv. nebude.
  • Příští neděli bude v 8.30 hod v kostele sv. Mikuláše v Jaroměři slavností mše svatá při příležitosti posvěcení chrámu.
  • Od 5. 10. se na Děkanství v Jaroměři uskuteční podzimní kurz pro prohloubení víry s názvem: Jak pustit Boha do svého života? Je určen především pro rodiče a křestní rodiče, kteří chtějí pokřtít své dítě, které ještě jen čekají, nebo plánují. A také pro ty, kteří chtějí víc prožít uzdravující Boží moc lásky, radosti a pokoje. Kurz bude trvat 9 týdnů, každý čtvrtek v 19.00 hod v rámci malého společenství a je předem potřebné se osobně přihlásit. Kurz budu dělat v spolupráci s animátoři, Marii a Víťou Paclíkovými. Víc info na plakátku.

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

lslaninka@gmail.com

www.farnosti-jaromer -josefov.cz