Farní ohlášky 19. 11. 2023

17.11.2023

Farní ohlášky – 33. neděle v mezidobí – 19. 11. 2023

Liturgický kalendář:

Středa - 22. 11. – Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Čtvrtek – 23. 11. – Slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka

Pátek – 24. 11. – Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhu mučedníku

  • Dnes je sbírka na podporu katolických médií.
  • V sobotu 25. 11. bude v kostele Nanebevstoupení Páně v Josefove úklid kostela v 9.00 hod, pod vedením paní Jany Čarné a paní Miroslavy Ješátkové.
  • Příští neděli je slavnost Krista Krále.
  • K prvnímu svatému přijímaní se přihlásilo 6 dětí. Slavnost prvního svatého přijímaní se uskuteční začátkem června tohoto školního roka.
  • Příští víkend budu na školení. V sobotu mě na mši svaté v Jasenné v 16.30 zastoupí otec Miloslav Paclík, a v neděli na mších svatých otec Václav Černý.

------------------

  • Ve středu, jako aj během celého listopadu, budou mše svaté ve středu v kapli v Josefově v 17.30 hod.
  • Také ve čtvrtek, jako aj během celého listopadu, budou rodinné mše svaté ve čtvrtek v kostele sv. Jakuba v 17.00 hod.

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

lslaninka@gmail.com

www.farnosti-jaromer -josefov.cz