Farní ohlášky 19. 2. 2023

16.02.2023

Farní ohlášky - 7. neděle v mezidobí - 19. 2. 2023


  • Ve středu, 22. února je popeleční středa, kterou začíná období 40 denního Velikého pustu. Sv. mše s udělením popelce bude v 17.00 v kostele sv. Mikuláše v Jaroměři. Zároveň bude sbírka na pomoc mladým, kteří půjdou na Světový den mládeže do Lisabonu, a kterou vyhlásil otec biskup Mons. Ján Vokál.
  • Dnes je sbírka: Svatopetrský haléř.
  • Na sobotu 25. 2. bych rád pozval ženy i muže obou farností na brigádu, úklid fary v Josefově, nakolik od 1. března by tam měli být ubytovaní uprchlíky z Ukrajiny. Brigáda začne v 9.00 hod pod vedením pani Kašpaříkové. Je potřebné si přinést sebou nářadí potřebné k úklidu.
  • V neděli 26. 2. začínáme duchovní obnovu k Velikonocím v malých společenstvích. První společenství se setká v 18.00 hod na Děkanství. Přihlásit se je ještě stále možné buď u animátorů společenství nebo u patra Leopolda Slaninku SJ.
  • Nakolik jsou příští týden jarní prázdniny, vyučovaní náboženství a také Dětská mše svatá, nebudou.

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

slaninka.leopold@dihk.cz

www.farnosti-jaromer -josefov.cz