Farní ohlášky 19. 5. 2024

18.05.2024

Farní ohlášky – Slavnost Seslání Ducha Svatého - 19. 5. 2024

Liturgický kalendář:

Čtvrtek – 23. 5. – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Neděle – 26. 5. – Slavnost Nejsvětější Trojice

  • Dnes je biskupská sbírka na pastorační aktivity v diecézi.
  • Společný farní den našich farností bude v neděli, 16. 6. 2024 ve 14:00 hod, jako loni, v Jezbinách na hřišti.
  • Setkání pastorační rady našich farností se uskuteční ve čtvrtek 30. 5. v 18.00 hod na Děkanství v Jaroměři.
  • První sv. přijímaní pro děti našich farností bude v neděli, 2. června v josefovském kostele při mši v 10.30 hod. Zpovídaní dětí, rodičů a křestních rodičů se uskuteční v josefovském kostele v sobotu 1. června o 15.30 hod.

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

lslaninka@gmail.com

www.farnosti-jaromer -josefov.cz