Farní ohlášky 2. 10. 2022

12.10.2022

Farní ohlášky 27. neděle v mezidobí - 2. 10. 2022


Liturgický kalendář:
Úterý - 4. 10. - Památka sv. Františka z Assisi
Pátek - 7. 10. - Památka Panny Marie Růžencové

  • Úspěšně se nám rozběhlo vyučování náboženství a také Dětská mše sv. ve čtvrtek v kostele sv. Jakuba v 18.00 hod. - Prosím ty, kteří mají doma zbytečné barvičky, pastelky, akvarely, štětce, barevné nebo bíle papíry, že by je donesli buď na faru v Jaroměři anebo na mši sv. v neděli.
  • V sobotu 15. 10. 2022 do oběda, se uskuteční brigáda na faře v Jaroměři pří uklízení sklepu, se začátkem v 8.30 hod. Prosím zájemce, aby se přihlásili u pána Josefa Wencla.
  • Prosím o dobrovolníka, nebo dobrovolníčku pro pomoc s internetovýma stránkami farnosti.
  • Ve středu, 5. 10., svatá mše v kapli na faře v Josefově bude výjimečně v 17.00 hod.

Za spolupráci děkuje: Leopold Slaninka SJ
administrátor farností
737 27 85 75
slaninka.leopold@dihk.cz,
www.farnosti-jaromer-josefov.cz