Farní ohlášky 2. 6. 2024

31.05.2024

Farní ohlášky – 9. neděle v mezidobí – 2. 6. 2024

Liturgický kalendář:

Pátek – 7. 6. – Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova

  • Děkuji všem, kteří spolupracovali při přípravě dětí na 1. svaté přijímaní, osobitě paní katechetce Jane Tišé, a také Tomášovi Cicákovi a Vráťovi Těšinovi. Dekuji také těm, kteří zabezpečili výzdobu kostela, osobitě pánu Víškovi a Cicákovi.
  • Od příštího týdne se mění pořad bohoslužeb:
  • v úterý zůstává mše svatá jako byla, v 18.00 hod na Děkanství
  • ve středu je i nadále mše svaté v kapli na faře v Josefově, ale posouvá se na 18.00 hod.
  • ve čtvrtek bude Dětská mše svatá i nadále v 17.00 hod, ale bude v kostele sv. Jakuba v Jaroměři
  • v pátek zůstává mše svatá v 18.00 hod, ale bude v kostele sv. Mikuláše v Jaroměři.
  • V pátek 7. 6. se v osmi kostelích našich farností uskuteční Noc kostelu. Prosím o propagaci této události hlavně mezi nevěřícími v Jaroměři a v blízkém okolí.
  • Společný farní den našich farností bude v neděli, 16. 6. 2024 ve 14:00 hod, jako loni, v Jezbinách na hřišti.

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

lslaninka@gmail.com

www.farnosti-jaromer -josefov.cz