Farní ohlášky 20. 11. 2022

15.11.2022

Farní ohlášky 34. neděle v mezidobí - 20. 11. 2022

Slavnost Ježíše Krista Krále

Liturgický kalendář:

Čtvrtek - 23. 11. - Slavnost sv. Klementa I. Papeže a mučedníka, hlavního patrona diecéze

  • V sobotu, 26. 11. v 9.00 hod bude úklid kostela Nanebevstoupení pána v Josefově.
  • Dnes je sbírka na Pojištění kostelu a dalších církevních budov.
  • Program pro děti k Vánocům, který připravují mladí z našich farností:
  • Vánoční setkání pro děti - 18.12. od 14:00 na faře v Josefově.
  • Divadelní představení během Dětské sv. mši ve čtvrtek 29.12.
  • První zkouška by proběhla 4. 12. odpoledne a druhá 28. 12. 2022.
  • Příští neděle je 1. adventní - na úvod mší sv. bude posvěcení adventních věnečku.
  • V pátek 9. 12. 2022 v 18.30 hod se v kostele sv. Mikuláše v Jaroměři uskuteční adventní koncert v podání hosta z Itálie: Paola Lardizzone, Noema Erba a Marie Dvorské.

Za spolupráci děkuje: Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

slaninka.leopold@dihk.cz

www.farnosti-jaromer-josefov.cz