Farní ohlášky 21. 5. 2023

20.05.2023

Farní ohlášky – 7. velikonoční neděle – 21. 5. 2023

  • Děkuji mužům, (a také jedné ženě), kteří se zúčastnili v sobotu na brigádě při úklidu domu v Zaloňově. Osobitě děkuji pánovi Josefovi Wenclovi, který kromě organizace této brigády, pracoval na úklidu tohoto domu v spolupráci s pracovníky s biskupství, také celý den ve čtvrtek.
  • V sobotu, v předvečer seslání Ducha Svatého, se ve 20.00 hod v kostele Nanebevstoupení Páně uskuteční vigilie spojená se sv. mší, na kterou jste všichni zváni.
  • V neděli 18. června se uskuteční Farní den všech našich farností na stadionu v Jezbinách se začátkem ve 14.00 hod.
  • Příští neděli je slavnost Seslaní Ducha Svatého. Během mše sv. v Josefově přijme svátost křtu náš bratr Tomáš Cicák. Sv. mši v našich kostelích obětuji za spolupracovníky a dobrodince našich farností.

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

slaninka.leopold@dihk.cz

www.farnosti-jaromer -josefov.cz