Farní ohlášky 22. 1. 2023

17.01.2023

Farní ohlášky - 3. neděle v mezidobí - 22. 1. 2023

Liturgický kalendář:

Úterý - 24. 1. - Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele Církve

Středa - 25. 1. - Svátek Obrácení sv. Pavla apoštola

Čtvrtek - 26. 1. - Památka sv. Timoteje a Tita, biskupu

Sobota - 28. 1. - Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele Církve

  • Ve středu, 25. 1. večerní mše nebude, ale bude ráno v 8.00 hod na Děkanství.
  • Ve čtvrtek, 26. 1., místo Dětské mše sv. bude ekumenická bohoslužba v 18.00 hod na Děkanství v Jaroměři. Kázat bude br. Staš z ČSAD na téma: Naučit se dělat, co je správné.
  • Dnes je dverní sbírka na biblický apoštolát.

Ø V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanu probíhají v našich farnostech během 3 týdnu ekumenické bohoslužby dle pořadu, vždy v 18.00 hod.:

18.1. ČB Česká Skalice - káže br. Žárský (Andrejs) - Hle, slzy utiskovaných

19.1. NO CČSH Smiřice - káže br. Kaleta - Zachovávej právo, miluj milosrdenství a choď pokorně

24.1. CČE Semonice - káže ses. Černochová - Až bude spravedlnosti učiněno zadost...

26.1. ŘKC Jaroměř - káže br. Staš - Naučit se dělat, co je správné

1.2. CASD - káže pater Leopold Slaninka SJ - Cokoliv jste učinili jednomu z těchto nepatrných...

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností