Farní ohlášky 23. 4. 3023

22.04.2023

Farní ohlášky – 3. velikonoční neděle – 23. 4. 2023

Liturgicky kalendář:

Úterý – 25. 4. – Svátek sv. Marka, evangelisty

Sobota – 29. 4. – Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

  • Prosím věřící, aby zapsali do formuláře na stolečku na konci kostela, toho, koho chtějí, aby je zastupoval jako kandidát do pastorační rady, do které se volby uskuteční 6. a 7. května.
  • Na neděli 4. června plánujeme křest dětí našich farností od 3. a vyšších ročníku základných škol. Rodiče, kteří mají zájem, ať své dítě přihlásí osobně u mě v sakristii kostela do konce dubna. Podmínkou je, aby dítě pravidelně navštěvovalo náboženství pro děti.
  • Ve čtvrtek Dětská mše nebude, ale namísto ní, bude ekumenická modlitba v duchu Taizé se začátkem v 18.00 hod, na které zvu všechny věřící našich farností.
  • V pátek v kostele sv. Mikuláše v Jaroměři bude mít v 18.00 hod mši svatou otec Jerzyk Zemba.
  • Pán varhaník Jan Kočí zve do chrámového sboru kostela sv. Mikuláše nové členy. Můžou si přihlásit u něho, nebo přijít přímo na zkoušku, která bývá v pátek v 19.00 hod na Děkanství.
  • Na stolečku jsou k dispozici knížky s názvem Velikonoce, které jsou dobrou inspirací pro hlubší duchovní prožívaní velikonočního období a očekávaní seslání Ducha Svatého.
  • Příští neděli, jako každou poslední neděli v měsíci, budu mše svaté v našich kostelích sloužit za Boží požehnání, zdraví a ochranu pro všechny aktivní spolupracovníky našich farností.

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností