Farní ohlášky 23. 7. 2023

22.07.2023

Farní ohlášky – 16. neděle v mezidobí – 23. 7. 2023

Liturgicky kalendář:

Úterý – 25. 7. – Svátek sv. Jakuba, apoštola

Středa – 26. 7. – Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

  • Od 27. 7. 2023 se na Děkanství v Jaroměři uskuteční letní kurz pro prohloubení víry s názvem: Jak pustit Boha do svého života? Je určen především pro rodiče a křestní rodiče, kteří chtějí pokřtít své dítě, které ještě jen čekají, nebo plánují. A také pro ty, kteří chtějí víc prožít uzdravující Boží moc lásky, radosti a pokoje. Kurz bude trvat 9 týdnů, každý čtvrtek v 19.00 hod v rámci malého společenství a je předem potřebné se osobně přihlásit. Víc info na plakátku. – Zatím se nikdo nepřihlásil, takže není jisté, zdali kurz začne.
  • Po odchodě uprchlíku z Ukrajiny, hledáme nové nájemce do bytu bývalé fary v Josefově, který po renovaci 3 + 1. Zájemci se mohou hlásit buď u mne osobně, nebo o pana Jana Kočího, anebo u pana Libora Marela, kteří poskytnou víc informací.
  • Ve středu nebude mše svatá na faře v Josefově, ale bude ve 14.00 hod, pohřebná mše v kapli sv. Huberta na Starém Plese.
  • V kostele sv. Mikuláše instalované nové ozvučení pro lidi, kteří mají těžkosti se sluchem. Až 8 lidí muže paralelně využít tuto pomoc prostřednictvím speciálních sluchátek, které jsou umístěny v první a čtvrté radě na obou stranách kostela.
  • Příští neděli, jako vždy v poslední neděli v měsíci, budu obětovat mši svatou za všechny aktivní spolupracovníky a dobrodince našich farností.
  • Příští sobotu, 29. 7. bude v 18.00 mše svatá ve Velichovkách a bohoslužba slova v 18.00 hod v Jásenné.

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

slaninka.leopold@dihk.cz

www.farnosti-jaromer -josefov.cz