Farní ohlášky 24. 12. 2023

23.12.2023

Farní ohlášky – 4. adventní neděle – 24. 12. 2023

Liturgický kalendář:

Pondělí – 25. 12. – Slavnost Narození Páně

Úterý – 26. 12. – Slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka

Nedele – 31. 12. – Svátek sv. Rodiny

  • Mše svaté během vánočních svátku….cfr. plakátek.
  • Ve středu mše svatá nebude.
  • Příští sobotu bude mše svatá v Jasenné v 17.00 hod.
  • Od ledna 2024 začneme v našich farnostech dvouletou přípravou k svátosti biřmování. Prosím zájemce od 9. třídy základních škol a starších, aby se přihlásili do konce kalendářního roka, u mě osobně.
  • Od ledna také začínáme další, zimní 9 týdenní kurz duchovní formace s názvem, Jak vpustit Boha do svého života? Kurz budu dávat v spolupráci s manželi Romanou a Josefem Voborníkovými. Můžete se přihlásit buď u mne nebo u manželu Voborníkovými. Kurz začíná 11. 1. 2024 v 18.00 hod na Děkanství.

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

lslaninka@gmail.com

www.farnosti-jaromer -josefov.cz