Farní ohlášky 26. 11. 2023

24.11.2023

Farní ohlášky – 34. neděle v mezidobí – 26. 11. 2023

Slavnost Krista Krále

Liturgický kalendář:

Čtvrtek – 30. 11. – Svátek sv. Ondřeje, apoštola

  • Příští neděli je 1. adventní neděle, u které posvětíme adventní věnečky. Začíná cyklus B nedělního lekcionáře.
  • Příští sobotu, 2. 12. nebude bohoslužba slova v Jásenné v 17.00 hod, ale bude v neděli 3. 12. v 10. 15 hod.

------------------

  • Ve středu, jako aj během celého listopadu, budou mše svaté v kapli v Josefově v 17.30 hod.
  • Také ve čtvrtek, jako aj během celého listopadu, budou dětské mše svaté ve čtvrtek v kostele sv. Jakuba v 17.00 hod.

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

lslaninka@gmail.com

www.farnosti-jaromer -josefov.cz