Farní ohlášky 26. 2. 2023

25.02.2023

Farní ohlášky - 1. neděle postní - 26. 2. 2023

  • V úterý, 28. 2. 2023 budu mít v Městské knihovně v 18.30 hod 4. - poslední část přednášky na téma: Psychologie a spiritualita. Základní psychologické aspekty duchovního života. - Budu se zabývat tím, jak to co prožijeme v 3. - 5. roce života ovlivňuje náš vztah k Bohu, k lidem i k sebe samému, během celého našeho života.
  • Dnes, v neděli, 26. 2. V 18.00 hod začínáme prvním společenstvím velkopustní duchovní obnovu v malých společenstvích. Nedělní společenství budou animovat manželé Stanka a Libor Marelovi. Prosím Ti a jenom Ti, kteří si osobně přihlásili, aby přišli na první setkání, dnes v 18.00 hod na děkanství v Jaroměři.
  • v pondělí, 27. 2. v 18.30 hod - animátoři - manželé Janka a Ivo Tichí- již obsazeno
  • v pátek, 3. 3. V 18.00 hod - animátoři manželé Miška a Vojtech Kašpařovi + manželé Adélka a Tomáš Cicákovi.
  • Děkuji všem, kteří se zúčastnili včera na brigádě uklidu fary v Josefově, nakolik od 1. března by tam se tam měli nastěhovat uprchlíci z Ukrajiny.
  • Prosím všichni mé spolupracovníky, kteří mají klíč od josefovské fary, aby si ještě dnes přišli do sakristie po mši svaté vyzvednout klíč o přízemí, a také vás prosím, aby jste pastorační prostory fary zamykali a klíč si vzali sebou.
  • Rád bych také pozval ještě na jednu brigádu, v sobotu 4. března, při úklidu domu, který farnost v Jaroměři dostala jako dědictví. Bude se třídit odpad a železo se bude odvážet do zběrného dvora. Ti, kteří se mohou zapojit, prosím ať přijdou na Děkanství v Jaroměři v sobotu, 4. března v 9.00 hod.
  • V sobotu 4. března proběhne setkání mládeže našeho vikariátu v Josefově, na téma "Poslání křesťana ve společnosti". Těšit se můžete na hru v podzemí, zajímavé hosty a mnoho dalšího. Více informací na vikariatnachod.webnode.cz, na plakátku, nebo u Michala Matysky (tel.: 776 132 288). Ve 21. 30 budou mít v kostele v Josefově adoraci a v neděli v 10.00 se budou modlit křížovou cestu. Všichni jste zvaní.
  • Pomaličku budeme připravovat volbu Pastorační rady. Prosím, kdo by měl zájem podílet se na přípravě volby, ať se mi přihlásí v sakristii. Ustanovíme přípravnou komisi v počte asi 3 -5 členu, kteří potom zorganizujou samotnou volbu.

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

slaninka.leopold@dihk.cz

www.farnosti-jaromer -josefov.cz