Farní ohlášky 27. 11. 2022

25.11.2022

Farní ohlášky - 1. adventní neděle - 27. 11. 2022

Liturgický kalendář:

Čtvrtek - 1. 12. - Památka sv. Edmunda Kampiána, jezuitského kněze a mučedníka

Sobota - 3. 12. - Památka sv. Františka Xaverského, jezuitského kněze a patrona misií

 • V sobotu 3. 12. v 8.00 hod bude mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla v Zaloňově, které bude předsedat jaroměřský rodák otec Miloslav Paclík. Svatá mše v tomto kostele bude bývat pravidelně, vždy v první sobotu v měsíci v 8.00 hod s možností přistoupení k svátostí smíření pul hodiny před začátkem mše.
 • V sobotu 3. 12. v 18.00 hod bude bohoslužba slova v kostele sv. Markéty v Semonicích, kterou bude vést akolyta Kamil Pečenka. Také tady bude bývat pravidelně bohoslužba slova, každou první sobotu v měsíci v 18.00 hod.
 • Od příštího týdne bude Dětská mše sv., během zimního období, bývat v kapli na Děkanství v Jaroměři. Čas zůstává nezměněn, tedy v 18.00 hod.
 • Při příležitosti svátku sv. Mikuláše, patrona kostela v Jaroměři, se v pátek 9. 12. 2022 v 18.30 hod v kostele sv. Mikuláše, uskuteční adventní koncert v podání významných umělců z Čech i zahraničí. Účinkují: MARIE DVORSKÁ, housle, sólistka, primistka orchestru Česká filharmonie. PAOLO LARDIZZONE, italský tenor, sólista světových operních scén. NOEMA ERBA, soprán, česká operní pěvkyně. MARTIN LEVICKÝ, klavír, korepetitor Opery Národního divadla v Praze.
 • Pořad adventního, předvánočního zpovídaní:
 • 26. 11. - 16.00 hod - Jásenná
 • 3. 12. -16.00 hod - Velichovky
 • 10. 12. - 16.00 hod - Jásenná
 • 10. 12. - 18.00 hod - Kaple na děkanství v Jaroměři - kající pobožnost + zpovídaní
 • 17. 12. - 16.00 hod - Velichovky
 • 17. 12. - 18.00 hod - Kaple na děkanství v Jaroměři - kající pobožnost + zpovídaní

+ pul hodiny před každou mší svatou.

 • Program pro děti k Vánocům, který připravují mladí z našich farností:
 • Vánoční setkání pro děti - 18.12. od 14:00 na faře v Josefově.
 • Divadelní představení během Dětské sv. mši ve čtvrtek 29.12.
 • První zkouška by proběhla 4.12. odpoledne a druhá 28.12.

Za spolupráci děkuje: Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75