Farní ohlášky 28. 4. 2024

27.04.2024

Farní ohlášky – 5. Velikonoční neděle 28. 4. 2024

Liturgický kalendář:

Středa – 1. 5. – Památka sv. Josefa, dělníka

Pátek – 3. 5. – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  • Sv. mše je sloužena za spolupracovníky našich farností.
  • První sv. přijímaní pro děti našich farností bude na Slavnost Těla Krve Páně, v neděli 2. 6. 2024 při mši svaté v 10.30 hod v josefovském kostele. – Přihlášeno je 5 dětí: Miloš Hanko, Marie Šmudlová, Ondřej Bareš, Marie Desenská a Mikuláš Kopecký. Příprava: vyučovaní náboženství během roka, osobité v květnu se mnou a v josefovském kostele každou neděli od 10.00 – 10.30 hod a povedou ji páni Vratislav Tišina a Tomáš Cicák. Během této přípravy, jsou děti, kluci i děvčata, které se připravují k přijetí 1. sv. přijímaní zváni také ministrovat u oltáře.
  • Vzhledem k prosbě více věřících, posuneme Dětskou mši svatou ve čtvrtek z 18.00 hod na 17.00 hod, na Děkanství v Jaroměři.
  • Dnes je sbírka na opravu církevních budov v našich farnostech.
  • Příští neděle je nedělí modliteb za pronásledované křesťany, a při této příležitosti je také vyhlášená biskupská sbírka na pomoc pro přenásledované křesťany. Počet křesťanů pronásledovaných v celém světě pro svou víru vzrostl z 240 milionů v roce 2019 na současných 365 milionů. Každý sedmý křesťan trpí nějakou formou útlaku nebo diskriminace. 5997 křesťanů bylo vloni zavražděno z náboženských důvodů. 4125 křesťanů bylo bez procesu vězněno téměř vždy na základě smyšlených obvinění. Bylo zaznamenáno 14 766 útoků na kostely a křesťanské budovy a majetky.

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

lslaninka@gmail.com

www.farnosti-jaromer -josefov.cz