Farní ohlášky 28. 5. 2023

27.05.2023

Farní ohlášky – Slavnost Seslání Ducha Svatého – 28. 5. 2023

Liturgický kalendář:

Úterý – 30. 5. – Památka sv. Zdislavy

Středa – 31. 5. – Svátek Navštívení Panny Marie

Čtvrtek – 1. 6. – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

  • Děkuji panu Kočímu, za obstarání opravy střechy na Děkanství v Jaroměři. 
  • Dnešní svatou mši, jako každou poslední v měsíci, obětuji za spolupracovníky a dobrodince našich farností.
  • Dnes je sbírka na Pastorační aktivity naši diecéze.
  • Novou kostelnicí v kostele Nanebevstoupení Páně v Josefově se stala paní Terezka Kašpaříková.
  • V neděli 18. června se uskuteční Farní den všech našich farností na stadionu v Jezbinách se začátkem ve 14.00 hod.
  • Příští neděle je slavnost Nejsvětější Trojice.

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

slaninka.leopold@dihk.cz

www.farnosti-jaromer -josefov.cz