Farní ohlášky 29. 1. 2023

27.01.2023

Farní ohlášky - 4. neděle v mezidobí - 29. 1. 2023

Liturgický kalendář:

Úterý - 31. 1. - Památka sv. Jana Boska, kněze

Čtvrtek - 2. 2. - Svátek uvedení Páně do chrámu

Pátek - 3. 2. - Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

  • V úterý, 31. 1. 2023 budu mít v Městské knihovně v 18.30 hod 2. část přednášky na téma: Psychologie a spiritualita. Základní psychologické aspekty duchovního života. - Budu se zabývat tím, jak to co prožijeme v prvním roce živote ovlivňuje náš vztah k Bohu, k lidem i k sebe samému, během celého našeho života.

Ø V pátek 3. 2. v 17.00 se v kostele sv. Mikuláše v Jaroměři uskuteční "Masopustní duchovní obnova pro seniory", po které jsou seniory pozvání na slavnostní večeři na Děkanství.

Ø Vyučovaní náboženství v pátek 3. 2. nebude, nakolik jsou půlroční prázdniny.

  • Dávám do pozornosti nově aktualizovanou web stránku našich farností, která je doplněná informacemi o 12 kostelích a kaplí našich dvou farností.
  • S radostí Vám oznamujeme výsledky Tříkrálové sbírky 2023 a děkujeme za spolupráci.

Lidé v Jaroměři a okolních obcích (Vlkov, Habřina, Dolany, Čáslavky, Krábčice, Sebuč, Hořenice, Žireč, Heřmanice, Slotov, Běluň, Brod, Rožnov a Neznášov, Jasenná, Rasošky, Zaloňov, Rtyně Vestec, Nový Ples, Chvalkovice, Velichovky a Hustířany) byli opět štědří a to o 101 287,- Kč oproti loňskému roku! V pokladničkách jsme našli krásných 539.561,- Kč, 21 Zl., 4 Eura.

V kostele v Jaroměři to bylo 4.695,- Kč a v kostele v Josefově 8.684,- Kč. Děkujeme!

65 % z celkové sumy sbírky je určeno na provoz a rozvoj středisek OCH Červený Kostelec,

15 % bude použito na projekty diecézních charit,

10 % směřuje na humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci, 

5 % výtěžku bude rozděleno na projekty charity ČR a

z 5 % bude pokryta režie sbírky.

V Domově sv. Josefa bude financován nový výtah na odlehčovací službě.

  • V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanu probíhají v našich farnostech během 3 týdnu ekumenické bohoslužby dle pořadu, vždy v 18.00 hod.:

18.1. ČB Česká Skalice - káže br. Žárský (Andrejs) - Hle, slzy utiskovaných

19.1. NO CČSH Smiřice - káže br. Kaleta - Zachovávej právo, miluj milosrdenství a choď pokorně

24.1. CČE Semonice - káže ses. Černochová - Až bude spravedlnosti učiněno zadost...

26.1. ŘKC Jaroměř - káže br. Staš - Naučit se dělat, co je správné

1.2. CASD - káže pater Leopold Slaninka SJ - Cokoliv jste učinili jednomu z těchto nepatrných...

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností