Farní ohlášky 3. 12. 2023

01.12.2023

Farní ohlášky – 1. adventní neděle – 3. 12. 2023

Liturgický kalendář:

Středa – 6. 12. – Památka sv. Mikuláše

Čtvrtek – 7. 12. – Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele Církve

Pátek – 8. 12. – Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

  • Až do Vánoc, budou mše svaté ve středu pokračovat v kapli na faře v Josefově v 17.30 hod. Výjimkou ale bude příští středa, 6. 12., kdy mše svatá bude v kostele sv. Mikuláše v 17.00 hod.
  • Od prosince, budou ve čtvrtek bývat dětské mše svaté na Děkanství v Jaroměři v 17.00 hod., kde se bude topit.
  • Příští víkend budu na školení. V neděli na mší svatých mě zastoupí otec Václav Černý. V sobotu bude v Jásenné bohoslužba slova v 17.00 hod.
  • V pátek 15. 12. bude v kostele sv. Mikuláše a na Děkanství adventní Večer smíření, se začátkem v 17.00 hod, s příležitostí udělat si dobrou předvánoční zpověď. Kromě mne, bude zpovídat také otec Augustín Slaninka.
  • Od ledna 2024 začneme v našich farnostech dvouletou přípravou k svátosti biřmování. Prosím zájemce od 9. třídy základních škol a starších, aby se přihlásili u mě osobně.

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

lslaninka@gmail.com

www.farnosti-jaromer -josefov.cz