Farní ohlášky 3. 9. 2023

02.09.2023

Farní ohlášky – 22. neděle v mezidobí – 3. 9. 2023

Liturgicky kalendář:

Pátek – 8. 9. – Svátek narození Panny Marie

  • Od 22. 9. začínáme vyučování náboženství pro děti základné školy, které bude každý pátek v 15.00 hod na Děkanství, pro první i druhý stupeň. Zapsat vaše děti můžete do formuláře na konci kostela. Kdyby někomu nevyhoval tento termín, prosím, ať kontaktujte přímo naše katechetky: paní Janku Tichú a paní Hanku Tišinovú. – Děti, které půjdou na konci školního roka na 1. sv. přijímaní, je potřebné aby navštěvovali po celý rok vyučovaní náboženství.
  • V sobotu 16. září se uskuteční brigádu úklidu kostela sv. Mikuláše v Jaroměři, pod vedením pani kostelníčky Marušky Novotné.
  • Od října se na Děkanství v Jaroměři uskuteční podzimní kurz pro prohloubení víry s názvem: Jak pustit Boha do svého života? Je určen především pro rodiče a křestní rodiče, kteří chtějí pokřtít své dítě, které ještě jen čekají, nebo plánují. A také pro ty, kteří chtějí víc prožít uzdravující Boží moc lásky, radosti a pokoje. Kurz bude trvat 9 týdnů, každý čtvrtek v 19.00 hod v rámci malého společenství a je předem potřebné se osobně přihlásit. Kurz budu dělat v spolupráci s animátoři, Marii a Víťou Paclíkovými. Víc info na plakátku.
  • Po odchodě uprchlíku z Ukrajiny, hledáme nové nájemce do bytu bývalé fary v Josefově, který po renovaci 3 + 1. Zájemci se mohou hlásit buď u mne osobně, nebo o pana Jana Kočího, anebo u pana Libora Marela, kteří poskytnou víc informací.
  • V kostele sv. Mikuláše instalované nové ozvučení pro lidi, kteří mají těžkosti se sluchem. Až 8 lidí muže paralelně využít tuto pomoc prostřednictvím speciálních sluchátek, které jsou umístěny v první a čtvrté radě na obou stranách kostela.

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

slaninka.leopold@dihk.cz

www.farnosti-jaromer -josefov.cz