Farní ohlášky 30. 4. 2023

29.04.2023

Farní ohlášky – 4. velikonoční neděle – 30. 4. 2023

Liturgicky kalendář:

Úterý – 2. 5. – Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele Církvi

Středa – 3. 5. – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolu

  • Prosím věřící, aby zapsali do formuláře na stolečku na konci kostela, toho, koho chtějí, aby je zastupoval jako kandidát do pastorační rady, do které se volby uskuteční 6. a 7. května. – Dnes je poslední možnost. Členové komise v příštím kroku budou kontaktovat ti, kteří jsou zapsání, zdali jsou ochotní stát se členmi pastorační rady.
  • Na neděli 4. června plánujeme křest dětí našich farností od 3. a vyšších ročníku základných škol. Rodiče, kteří mají zájem, ať své dítě přihlásí osobně u mě v sakristii kostela do konce dubna. Podmínkou je, aby dítě pravidelně navštěvovalo náboženství pro děti. Dnes je poslední možnost k přihlášení dítěte.
  • V kostele sv. Mikuláše v Jaroměři se začala příprava na instalace nového osvětlení kostela.
  • V úterý, 2. 5., v čase od 18.30 – 19.30 hod, pro farníky jaroměřské farnosti, se na Děkanství uskuteční burza předmětu v rámci dědictví po Emilovi Radovi. Celý výtěžek z prodeje věcí půjde na opravu kostela sv. Mikuláše. Připravuje se nové osvětlení, a později i malování kostela. Pro farníky z josefovské farnosti bude burza probíhat na děkanství ve čtvrtek, 4. 5. v čase 18.30 – 19.30 hod.
  • Od května, tedy od příštího týdne, bude mše sv. každou středu na faře v Josefově v 18.00 hod., a Dětská mše svatá se také přesouvá do kostela sv. Jakuba v Jaroměři.

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

slaninka.leopold@dihk.cz

www.farnosti-jaromer -josefov.cz