Farní ohlášky 31. 1. 2023

30.12.2023

Farní ohlášky – Svátek Svaté Rodiny – 31. 12. 2023

Liturgický kalendář:

Pondělí – 1. 1. 2024 – Slavnost Matky Boží Panny Marie

Sobota – 6. 1. 2024 – Slavnost Zjevení Páně

Neděle – 7. 1. 2024 – Slavnost Křtu Páně

  • Zítra, v pondělí 1. 1. je kromě slavnosti Nového roka, také Slavnost Boží Panny Marie. Svaté mše budou jako v neděli.
  • V úterý a ve středu mše svaté nebudou.
  • V pátek bude mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Jaroměři v 17.00 hod obětována pro všechny spolupracovníky našich farností. Po mši bude pro všechny spolupracovníky "Guláš party" v červeném salónku na Děkanství. Svatá mše bude už ze sobotní slavnosti Zjevení Páně,
  • Příští sobotu, na slavnost Zjevení Páně, bude mše svatá ve Velichovkách v 16.00 hod.
  • Příští sobotu a v neděli bude Tříkrálová sbírka a také koncert v kostele sv. Jakuba.
  • Od ledna 2024 začneme v našich farnostech dvouletou přípravou k svátosti biřmování. Prosím zájemce od 9. třídy základních škol a starších, aby se přihlásili do konce kalendářního roka, u mě osobně. Dnes je poslední možnost k přihlášení se.
  • Od ledna také začínáme další, zimní 9 týdenní kurz duchovní formace s názvem, Jak vpustit Boha do svého života? Kurz budu dávat v spolupráci s manželi Romanou a Josefem Voborníkovými. Můžete se přihlásit buď u mne nebo u manželu Voborníkovými. Kurz začíná 11. 1. 2024 v 18.00 hod na Děkanství.

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

lslaninka@gmail.com

www.farnosti-jaromer -josefov.cz