Farní ohlášky 4. 12. 2022

02.12.2022

Farní ohlášky - 2. adventní neděle - 4. 12. 2022

Liturgický kalendář:

Úterý - 6. 12. - Památka sv. Mikuláše, patrona kostela sv. Mikuláše v Jaroměři

Středa - 7. 12. - Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele Církve

Čtvrtek - 8. 12. - Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

 • V úterý, na svátek sv. Mikuláše, hlavního patrona kostela v Jaroměři, bude mše sv. v 17.00 hod v kostele sv. Mikuláše.
 • Dětská mše sv., během zimního období, bude bývat v kapli na Děkanství v Jaroměři. Čas zůstává nezměněn, tedy ve čtvrtek v 18.00 hod. Příští čtvrtek, nakolik je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, tak dětská mše svatá bude v kostele sv. Mikuláše. Zveme na ni všechny děti obou farností, nakolik po mši sv. přijde také Mikuláš z dárečkama.
 • Při příležitosti svátku sv. Mikuláše, patrona kostela v Jaroměři, se v pátek 9. 12. 2022 v 18.30 hod v kostele sv. Mikuláše, uskuteční adventní koncert v podání významných umělců z Čech i zahraničí. Účinkují: MARIE DVORSKÁ, housle, sólistka, primistka orchestru Česká filharmonie. PAOLO LARDIZZONE, italský tenor, sólista světových operních scén. NOEMA ERBA, soprán, česká operní pěvkyně. MARTIN LEVICKÝ, klavír, korepetitor Opery Národního divadla v Praze.
 • V pátek 9. 12., z důvodu koncertu mše sv. nebude v kostele sv. Mikuláše večer, ale ráno v 8.00 hod v kaple na děkanství.
 • Pořad adventního, předvánočního zpovídaní:
 • 26. 11. - 16.00 hod - Jásenná
 • 3. 12. -16.00 hod - Velichovky

o 10. 12. - 16.00 hod - Jásenná

o 10. 12. - 18.00 hod - Kaple na děkanství v Jaroměři - kající pobožnost + zpovídaní

 • 17. 12. - 16.00 hod - Velichovky
 • 17. 12. - 18.00 hod - Kaple na děkanství v Jaroměři - kající pobožnost + zpovídaní

+ pul hodiny před každou mší svatou.

 • Program pro děti k Vánocům, který připravují mladí z našich farností:
 • Vánoční setkání pro děti - 18.12. od 14:00 na faře v Josefově.
 • Divadelní představení během Dětské sv. mši ve čtvrtek 29.12.
 • První zkouška by proběhla 4.12. odpoledne a druhá 28.12.                                                    Za spolupráci děkuje:                                                                            Leopold Slaninka SJ

administrátor farností