Farní ohlášky 4. 2. 2024

03.02.2024

Farní ohlášky – 5. neděle v mezidobí – 4. 2. 2024

  • Rád bych poděkoval všem, kteří se zúčastnili včerejší brigády při úklidu kostelu po vánočním období.
  • Rád bych také poděkoval panu Kočímu za jeho službu v uplynulém roce v Ekonomické radě. Od 1. 2. jsem do Ekonomické rady za farnost v Jaroměři jmenoval, na dobu 2 let, pána Miloslava Mullera a za farnost v Josefove pána Libora Marela.
  • Životní cesta a vlastní potenciál je název nejbližšího vikariátního setkání mládeže, které se uskuteční 10. - 11. 2. 2024 v Stolíně u Červeného Kostelce. Víc info na naši web stránce: www.farnosti-jaroměř-josefov.cz
  • Obracím se na vás s prosbou o pomoc při hledání možností, jak pronajat pozemky, (polnosti) našich farností…..

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

lslaninka@gmail.com

www.farnosti-jaromer -josefov.cz