Farní ohlášky 5. 11. 2022

05.11.2022

Farní ohlášky 32. neděle v mezidobí - 5. 11. 2022

Liturgický kalendář:

Středa - 9. 11. - Svátek Posvěcení lateránské baziliky

Čtvrtek - 10. 11. - Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele Církve

Pátek - 11. 11. - Památka sv. Martina, biskupa

  • Plnomocné odpustky pro duše v očistci možno získat od 1. - 8. listopadu po splnění tří obvyklých podmínek denně, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.
  • Děkuji našim bratřím, Josefovi Wenclovi, Jiřímu Kašpaříkovi, Marekovi Wernerovi, Pavlovi Broukovi, Pavlovi Novákovi a pánu Mullerovi za další brigádu při uklízení a zkrášlení farní zahrady a za další pomoc na Děkanství v Jaroměře.
  • Během listopadu je možné vzhlédnout v kostele Nanebevstoupení Pána v Josefove, vždy před a po nedělní mši svaté, výstavu v rámci charitativního projektu Adopce na dálku.