Farní ohlášky 5. 11. 2023

03.11.2023

Farní ohlášky – 31. neděle v mezidobí – 5. 11. 2023


  • Ve středu, jako aj během celého listopadu, budou mše svaté ve středu v kapli v Josefově v 17.30 hod.
  • Ve čtvrtek 9. 11. bude v kostele sv. Jakuba speciální dětská mše svatá při příležitosti svátku sv. Martina. Bude spojená s lampiónovým průvodem. Mše svaté v kostele sv. Jakuba budou bývat do konce listopadu v 17.00 hod.
  • V pondělí 13. listopadu o 17 hodin bude mše svatá v kostele v Josefově, při příležitosti 30. výročí úmrtí Mons. Antonína Sýkory. Hlavním celebrantem bude P. Ladislav Hojný a koncelebrantem P. Miloslav Paclík.
  • Dnes je sbírka na Pojištění kostelů a dalších církevních budov.
  • Prosím rodiče dětí, kteří chtějí přistoupit v tomhle školním roce k 1. sv. přijímaní, aby děti přišli nahlásit po mších svatých do sakristie kostela nejpozději do 15. listopadu 2023.

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

lslaninka@gmail.com

www.farnosti-jaromer -josefov.cz