Farní ohlášky 6. 8. 2023

05.08.2023

Farní ohlášky – 18. neděle v mezidobí – 6. 8. 2023

Liturgicky kalendář:

Úterý – 8. 8. – Památka sv. Dominika, kněze

Středa – 9. 8. – Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

Čtvrtek – 10. 8. – Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

Pátek – 11. 8. – Památka sv. Kláry, panny

  • Od soboty 12. 8. budu mít týden dovolenou, a poté týden budu na Duchovních cvičeních na Slovensku. V neděli 13. 8. mě v kostele sv. Mikuláše v Jaroměři, zastoupí trvalý jáhen z Opočna, pán Andy Loss, v 8.30 hod bude mít bohoslužbu slova. Na mši svaté v Josefově, v 10.30 hod mě zastoupí vdp. Miloš Pachr, kněz z Rokole.
  • V čase od 15. – 25. srpna, budou mše svaté jenom ve středu v 18.00 hod v kapli na děkanství a pátek v 18.00 hod v kostele sv. Mikuláše v Jaroměři. V sobotu a v neděli budou mše svaté beze změny. Zastupovat mně bude vdp. Michal Podzimek, soudní vikář litoměřické diecéze, který působí, kromě jiného také jako profesor filosofie v Liberci.
  • Po odchodě uprchlíku z Ukrajiny, hledáme nové nájemce do bytu bývalé fary v Josefově, který po renovaci 3 + 1. Zájemci se mohou hlásit buď u mne osobně, nebo o pana Jana Kočího, anebo u pana Libora Marela, kteří poskytnou víc informací.
  • V kostele sv. Mikuláše instalované nové ozvučení pro lidi, kteří mají těžkosti se sluchem. Až 8 lidí muže paralelně využít tuto pomoc prostřednictvím speciálních sluchátek, které jsou umístěny v první a čtvrté radě na obou stranách kostela.

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

slaninka.leopold@dihk.cz

www.farnosti-jaromer -josefov.cz