Farní ohlášky 7. 4. 2024

07.04.2024

Farní ohlášky – Neděle Božího milosrdenství – 7. 4. 2024

  • V pondělí je Slavnost Zvěstování Páně, kterou budeme v naši farnosti slavit v úterý, při mši svaté v 18.00 v kapli na Děkanství.
  • První sv. přijímaní pro děti našich farností bude na Slavnost Těla Krve Páně, v neděli 2. 6. 2024 při mši svaté v 10.30 hod v josefovském kostele.

Za spolupráci děkuje:

Leopold Slaninka SJ

administrátor farností

737 27 85 75

lslaninka@gmail.com

www.farnosti-jaromer -josefov.cz